logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

hinh-nen-bakerys
 • TBG26 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG26
  430.000
 • TBG25 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG25
  650.000
 • TBG24 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG24
  430.000
 • TBG23 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG23
  430.000
 • TBG22 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG22
  440.000
 • TBG21 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG21
  430.000
GIAO NHANH TRONG 90 PHÚT
Giao nhanh trong 90′ trong nội thành với mẫu bánh đơn giản.
FREE SHIPPING
Miễn phí tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành.
BÁNH ĐẸP NHƯ HÌNH
Cam kết bánh đẹp như hình và giống mẫu 90% so với website.
 • BKR184
  BKR184
  430.000
 • BKR176
  BKR176
  430.000
 • BKR174
  BKR174
  430.000
 • BKR173
  BKR173
  480.000
 • BKR48
  BKR48
  420.000
 • BKR43
  BKR43
  530.000
 • BKR33
  BKR33
  420.000
 • BKR29
  BKR29
  430.000
 • BKR230
  BKR230
  600.000
 • BKR228
  BKR228
  850.000
 • BKR224
  BKR224
  600.000
 • BKR160
  BKR160
  600.000
 • BKR148
  BKR148
  600.000
 • BKR147
  BKR147
  600.000
 • BKR108
  BKR108
  600.000
 • BKR102
  BKR102
  800.000
 • BKR99
  BKR99
  680.000
 • BKR94
  BKR94
  600.000
 • BKR78
  BKR78
  620.000
 • BKR52
  BKR52
  600.000
 • BG47 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG47
  450.000
 • BG46 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG46
  480.000
 • BG45 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG45
  430.000
 • BG44 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG44
  450.000
 • BG43 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG43
  430.000
 • BG42 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG42
  650.000
 • BG41 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG41
  450.000
 • BG40 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG40
  790.000
 • BG39 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG39
  440.000
 • BG38 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG38
  430.000
 • BG37 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG37
  430.000
 • BG36 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG36
  470.000
 • HTT36 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT36
  480.000
 • HTT32 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT32
  470.000
 • HTT20 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT20
  450.000
 • HTT18 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT18
  420.000
 • HTT17 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT17
  420.000
 • HTT15
  HTT15
  430.000
 • HTT13 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT13
  630.000
 • HTT5 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT5
  450.000
 • HTT41 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT41
  470.000
 • HTT40 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT40
  410.000
 • HTT39 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT39
  480.000
 • HTT38 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT38
  450.000
 • SCL43 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL43
  410.000
 • SCL42 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL42
  430.000
 • SCL41 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL41
  430.000
 • SCL40 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL40
  400.000
 • SCL39 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL39
  380.000
 • SCL38 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL38
  400.000
 • SCL37 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL37
  430.000
 • SCL36 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL36
  380.000
 • SCL35 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL35
  500.000
 • SCL34 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL34
  420.000
 • SCL33 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL33
  450.000
 • SCL32 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL32
  500.000

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers