logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

hinh-nen-bakerys
 • TBG26 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG26
  380.000
 • TBG25 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG25
  600.000
 • TBG24 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG24
  380.000
 • TBG23 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG23
  380.000
 • TBG22 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG22
  390.000
 • TBG21 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG21
  380.000
GIAO NHANH TRONG 90 PHÚT
Giao nhanh trong 90′ trong nội thành với mẫu bánh đơn giản.
FREE SHIPPING
Miễn phí tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành.
BÁNH ĐẸP NHƯ HÌNH
Cam kết bánh đẹp như hình và giống mẫu 90% so với website.
 • BKR184
  BKR184
  380.000
 • BKR176
  BKR176
  380.000
 • BKR174
  BKR174
  380.000
 • BKR173
  BKR173
  430.000
 • BKR48
  BKR48
  370.000
 • BKR43
  BKR43
  480.000
 • BKR33
  BKR33
  370.000
 • BKR29
  BKR29
  380.000
 • BKR230
  BKR230
  550.000
 • BKR229
  BKR229
  680.000
 • BKR228
  BKR228
  680.000
 • BKR224
  BKR224
  550.000
 • BKR160
  BKR160
  550.000
 • BKR148
  BKR148
  550.000
 • BKR147
  BKR147
  550.000
 • BKR108
  BKR108
  550.000
 • BKR102
  BKR102
  630.000
 • BKR99
  BKR99
  630.000
 • BKR94
  BKR94
  550.000
 • BKR78
  BKR78
  570.000
 • BG47 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG47
  400.000
 • BG46 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG46
  430.000
 • BG45 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG45
  380.000
 • BG44 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG44
  400.000
 • BG43 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG43
  380.000
 • BG42 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG42
  600.000
 • BG41 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG41
  400.000
 • BG40 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG40
  740.000
 • BG39 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG39
  390.000
 • BG38 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG38
  380.000
 • BG37 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG37
  380.000
 • BG36 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG36
  420.000
 • HTT36 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT36
  430.000
 • HTT32 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT32
  420.000
 • HTT20 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT20
  400.000
 • HTT18 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT18
  370.000
 • HTT17 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT17
  370.000
 • HTT15
  HTT15
  380.000
 • HTT13 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT13
  580.000
 • HTT5 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT5
  400.000
 • HTT41 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT41
  420.000
 • HTT40 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT40
  360.000
 • HTT39 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT39
  430.000
 • HTT38 - Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim
  HTT38
  400.000
 • SCL43 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL43
  360.000
 • SCL42 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL42
  380.000
 • SCL41 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL41
  380.000
 • SCL40 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL40
  350.000
 • SCL39 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL39
  330.000
 • SCL38 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL38
  350.000
 • SCL37 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL37
  380.000
 • SCL36 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL36
  330.000
 • SCL35 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL35
  450.000
 • SCL34 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL34
  370.000
 • SCL33 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL33
  400.000
 • SCL32 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL32
  450.000

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Bánh kem hương Vị Việt Banhngot.vn