logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Hướng dẫn thanh toán

 • BG(32) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
 • PN(48)
  750.000
 • PN(58)
  375.000
 • PN(10)
  475.000
 • PN(32)
  345.000
 • TBG9 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG9
  420.000
 • BG(54) bánh kem tặng bạn gái
  379.000
 • BG(42) bánh kem tặng bạn gái
  495.000
 • HA13 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA13
  420.000
 • HT30 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT30
  430.000
 • BT(19) bánh sinh nhật bạn trai
  395.000
 • BT(30) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • HT73 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT73
  420.000
 • BT(32) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  1.050.000
 • BT(36) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • G(58) bánh sinh nhật bé gái
  375.000
 • BG33 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG33
  440.000
 • G(12) bánh sinh nhật bé gái
  695.000
 • BG12 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG12
  780.000
 • G(25) bánh sinh nhật bé gái
  550.000
 • BG30 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG30
  380.000
 • G(38) bánh sinh nhật bé gái
  425.000
 • G(36) bánh sinh nhật bé gái
  675.000
 • BKR47
  BKR47
  600.000
 • BT30 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  380.000
 • BT16 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT16
  400.000
 • B(30) bánh sinh nhật bé trai
  525.000
 • BKR42
  BKR42
  700.000
 • B(46) bánh sinh nhật bé trai
  395.000
 • BT10 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT10
  580.000
 • B(36) bánh sinh nhật bé trai
  645.000
 • HT25 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT25
  430.000
 • SCL20 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL20
  380.000
 • F(26) Bánh sinh nhật cha
  495.000
 • HT33 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT33
  430.000
 • F(19) Bánh sinh nhật cha
  495.000
 • SCL16 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL16
  350.000
 • F(18) Bánh sinh nhật cha
  385.000
 • SCL6 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL6
  400.000
 • K(10) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • HV25 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV25
  830.000
 • BNT50 - Bánh Tầng
  BNT50
  1.350.000
 • HV21 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV21
  830.000
 • K(17) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • BNT28 - Bánh Tầng
  BNT28
  1.350.000
 • K(24) Bánh kem khai trương
  495.000
 • K(18) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • HT(13) Hoa bó
  999.000
 • HT(23) Hoa bó
  1.499.000
 • HT(31) Hoa bó
  699.000
 • HT(11) Hoa bó
  899.000

Đánh giá

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers

1
Bạn cần hỗ trợ?