logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh socola

Sắp xếp
 • SCL16 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL16
  380.000
  (0)
 • SCL12 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL12
  410.000
  (3)
 • SCL15 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL15
  410.000
  (0)
 • SCL36 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL36
  410.000
  (0)
 • SCL2 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL2
  430.000
  (0)
 • SCL4 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL4
  430.000
  (0)
 • SCL6 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL6
  430.000
  (0)
 • SCL10 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL10
  430.000
  (0)
 • SCL11 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL11
  430.000
  (0)
 • SCL19 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL19
  430.000
  (0)
 • SCL26 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL26
  430.000
  (0)
 • SCL27 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL27
  430.000
  (0)
 • SCL31 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL31
  430.000
  (1)
 • SCL38 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL38
  430.000
  (0)
 • SCL40 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL40
  430.000
  (0)
 • SCL18 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL18
  440.000
  (0)
 • SCL7 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL7
  450.000
  (0)
 • SCL8 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL8
  450.000
  (0)
 • SCL9 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL9
  450.000
  (0)
 • SCL13 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL13
  450.000
  (0)
 • SCL25 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL25
  450.000
  (0)
 • SCL34 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL34
  450.000
  (0)
 • SCL3 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL3
  460.000
  (0)
 • SCL5 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL5
  460.000
  (0)
 • SCL29 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL29
  460.000
  (0)
 • SCL41 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL41
  460.000
  (0)
 • SCL42 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL42
  460.000
  (0)
 • SCL30 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL30
  480.000
  (0)
 • SCL33 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL33
  480.000
  (0)
 • SCL1 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL1
  530.000
  (0)
 • SCL32 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL32
  530.000
  (0)
 • SCL35 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL35
  530.000
  (0)

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Hoa tươi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên dịch vụ bánh kem hoa tươi sinh nhật giao toàn quốc!

1
Bạn cần hỗ trợ?