logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh tặng Bố - Cha

Sắp xếp
 • F(14) Bánh sinh nhật cha
  325.000
  (0)
 • F(13) Bánh sinh nhật cha
  375.000
  (0)
 • F(23) Bánh sinh nhật cha
  375.000
  (0)
 • F(27) Bánh sinh nhật cha
  375.000
  (0)
 • SCL16 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL16
  380.000
  (0)
 • F(15) Bánh sinh nhật cha
  405.000
  (0)
 • F(21) Bánh sinh nhật cha
  405.000
  (0)
 • F(22) Bánh sinh nhật cha
  405.000
  (0)
 • F(28) Bánh sinh nhật cha
  405.000
  (0)
 • SCL12 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL12
  410.000
  (3)
 • SCL15 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL15
  410.000
  (0)
 • HT10 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT10
  410.000
  (0)
 • HT12 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT12
  410.000
  (0)
 • F(18) Bánh sinh nhật cha
  415.000
  (0)
 • F(10) Bánh sinh nhật cha
  425.000
  (0)
 • F(11) Bánh sinh nhật cha
  425.000
  (0)
 • F(12) Bánh sinh nhật cha
  425.000
  (0)
 • F(20) Bánh sinh nhật cha
  425.000
  (0)
 • F(29) Bánh sinh nhật cha
  425.000
  (0)
 • F(30) Bánh sinh nhật cha
  425.000
  (0)
 • SCL6 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL6
  430.000
  (0)
 • SCL10 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL10
  430.000
  (0)
 • SCL11 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL11
  430.000
  (0)
 • SCL19 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL19
  430.000
  (0)
 • SCL26 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL26
  430.000
  (0)
 • SCL27 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL27
  430.000
  (0)
 • SCL38 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL38
  430.000
  (0)
 • HT5 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT5
  430.000
  (0)
 • HT7 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT7
  430.000
  (0)
 • HT50 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT50
  430.000
  (0)
 • HT52 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT52
  430.000
  (0)
 • HT62 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT62
  430.000
  (0)
 • HT63 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT63
  430.000
  (0)
 • HT66 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT66
  430.000
  (0)
 • SCL18 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL18
  440.000
  (0)
 • HT11 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT11
  440.000
  (0)
 • SCL7 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL7
  450.000
  (0)
 • SCL8 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL8
  450.000
  (0)
 • SCL9 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL9
  450.000
  (0)
 • SCL25 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL25
  450.000
  (0)
2 » ( 2 )

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Hoa tươi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên dịch vụ bánh kem hoa tươi sinh nhật giao toàn quốc!

1
Bạn cần hỗ trợ?