logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Hướng dẫn đặt hàng

 • TBG21 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG21
  430.000
 • PN(46)
  750.000
 • PN(41) Bánh kem Hoa tươi
  849.000
 • PN(28)
  415.000
 • BG(22) bánh kem tặng bạn gái
  395.000
 • BG(16) bánh kem tặng bạn gái
  315.000
 • TBG19 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG19
  430.000
 • BG(38) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
 • BT(32) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • BT(34) bánh sinh nhật bạn trai
  295.000
 • BT(25) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
 • HT53 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT53
  410.000
 • BT(35) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
 • HT42 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT42
  380.000
 • SCL12 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL12
  380.000
 • HT71 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT71
  400.000
 • G(26) bánh sinh nhật bé gái
  345.000
 • BG43 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG43
  430.000
 • BG8 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG8
  650.000
 • G(28) bánh sinh nhật bé gái
  375.000
 • G(40) bánh sinh nhật bé gái
  425.000
 • BG1 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG1
  750.000
 • G(13) bánh sinh nhật bé gái
  395.000
 • BG13 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG13
  710.000
 • BT37 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT37
  500.000
 • B(42) bánh sinh nhật bé trai
  415.000
 • BKR21
  BKR21
  520.000
 • BT27 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT27
  430.000
 • BT6 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT6
  400.000
 • BT24 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT24
  730.000
 • B(24) bánh sinh nhật bé trai
  395.000
 • BKR24
  BKR24
  600.000
 • F(25) Bánh sinh nhật cha
  745.000
 • HT65 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT65
  450.000
 • F(16) Bánh sinh nhật cha
  495.000
 • SCL38 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL38
  400.000
 • HT62 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT62
  400.000
 • F(12) Bánh sinh nhật cha
  395.000
 • F(17) Bánh sinh nhật cha
  495.000
 • SCL17 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL17
  400.000
 • BNT43 - Bánh Tầng
  BNT43
  1.350.000
 • HV21 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV21
  830.000
 • HV3 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV3
  900.000
 • K(22) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • K(11) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • K(17) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • K(24) Bánh kem khai trương
  495.000
 • BNT26 - Bánh Tầng
  BNT26
  1.600.000
 • HT(10) Hoa bó
  599.000
 • HT(28) Hoa bó
  960.000
 • HT(18) Hoa bó
  1.000.000
 • HT(23) Hoa bó
  1.499.000

Đánh giá

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers

1
Bạn cần hỗ trợ?