logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Hướng dẫn đặt hàng

 • BTM11 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM11
  390.000
 • BTM19 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM19
  440.000
 • BTM9 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM9
  430.000
 • BTM1 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM1
  400.000
 • BKR11
  BKR11
  400.000
 • BKR176
  BKR176
  430.000
 • BTM3 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM3
  440.000
 • HT80 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT80
  430.000
 • TBG22 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG22
  440.000
 • TBG14 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG14
  420.000
 • TBG18 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG18
  430.000
 • BKB1 - Bánh Kem Bắp
  BKB1
  450.000
 • TBG4 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG4
  420.000
 • TBG2 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG2
  410.000
 • TBG17 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG17
  430.000
 • TBG7 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG7
  500.000
 • HT70 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT70
  430.000
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  850.000
 • HA5 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA5
  450.000
 • HV20 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV20
  650.000
 • HT71 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT71
  400.000
 • HA20 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA20
  430.000
 • SCL17 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL17
  400.000
 • HT5 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT5
  400.000
 • BG43 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG43
  430.000
 • BG31 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG31
  410.000
 • BG14 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG14
  380.000
 • BG28 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG28
  440.000
 • BG4 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG4
  400.000
 • BG21 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG21
  630.000
 • BG32 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG32
  410.000
 • BG13 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG13
  710.000
 • BKR102
  BKR102
  680.000
 • BT7 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT7
  600.000
 • BNT7 - Bánh Tầng
  BNT7
  950.000
 • BKR42
  BKR42
  700.000
 • BKR147
  BKR147
  600.000
 • BKR22
  BKR22
  600.000
 • BT27 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT27
  430.000
 • BKR228
  BKR228
  730.000
 • BNT37 - Bánh Tầng
  BNT37
  930.000
 • BNT1 - Bánh Tầng
  BNT1
  870.000
 • BNT33 - Bánh Tầng
  BNT33
  900.000
 • BNT19 - Bánh Tầng
  BNT19
  780.000
 • BNT40 - Bánh Tầng
  BNT40
  850.000
 • BNT6 - Bánh Tầng
  BNT6
  950.000
 • BNT5 - Bánh Tầng
  BNT5
  880.000
 • BNT10 - Bánh Tầng
  BNT10
  950.000
 • BKB18 - Bánh Kem Bắp
  BKB18
  600.000
 • BKB9 - Bánh Kem Bắp
  BKB9
  450.000
 • BKB23 - Bánh Kem Bắp
  BKB23
  600.000
 • BKB1 - Bánh Kem Bắp
  BKB1
  450.000
 • BKB5 - Bánh Kem Bắp
  BKB5
  430.000
 • BKB13 - Bánh Kem Bắp
  BKB13
  620.000
 • BKB3 - Bánh Kem Bắp
  BKB3
  450.000
 • BKB30 - Bánh Kem Bắp
  BKB30
  420.000
 • BN735 - Hoa sinh nhật
  BN735
  600.000
 • BN739 - Hoa sinh nhật
  BN739
  830.000
 • BN772 - Hoa sinh nhật
  BN772
  840.000
 • BN711 - Hoa sinh nhật
  BN711
  1.400.000

Mục lục bài viết

Phản hồi

Người gửi

Nội dung

 

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Bánh kem hương Vị Việt Banhngot.vn