logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh hình tròn

Sắp xếp
 • PN(66)
  315.000
  (0)
 • PN(16)
  345.000
  (0)
 • PN(17)
  345.000
  (0)
 • PN(18)
  345.000
  (0)
 • PN(19)
  345.000
  (0)
 • PN(21)
  345.000
  (0)
 • PN(22)
  345.000
  (0)
 • PN(23)
  345.000
  (0)
 • PN(25)
  345.000
  (0)
 • PN(31)
  345.000
  (0)
 • PN(32)
  345.000
  (0)
 • PN(33)
  345.000
  (0)
 • PN(34)
  345.000
  (1)
 • PN(37)
  345.000
  (0)
 • PN(59)
  345.000
  (0)
 • PN(64)
  345.000
  (0)
 • HT1 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT1
  350.000
  (0)
 • HT23 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT23
  350.000
  (0)
 • HT22 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT22
  370.000
  (0)
 • HT27 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT27
  370.000
  (0)
 • PN(13)
  375.000
  (0)
 • PN(30)
  375.000
  (0)
 • PN(42)
  375.000
  (0)
 • PN(43)
  375.000
  (0)
 • PN(47)
  375.000
  (0)
 • PN(50)
  375.000
  (0)
 • PN(52)
  375.000
  (0)
 • PN(54)
  375.000
  (0)
 • PN(56)
  375.000
  (0)
 • PN(57)
  375.000
  (0)
 • PN(58)
  375.000
  (0)
 • PN(60)
  375.000
  (0)
 • PN(61)
  375.000
  (0)
 • PN(62)
  375.000
  (0)
 • PN(65)
  375.000
  (0)
 • HT2 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT2
  380.000
  (1)
 • HT10 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT10
  380.000
  (0)
 • HT12 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT12
  380.000
  (0)
 • HT17 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT17
  380.000
  (0)
 • HT34 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT34
  380.000
  (0)
2 3 4 » ( 4 )

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

1
Bạn cần hỗ trợ?