logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Chính sách đổi trả • BG(20) bánh kem tặng bạn gái
  395.000
 • BG(50) bánh kem tặng bạn gái
  529.000
 • PN(21)
  345.000
 • TBG10 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG10
  410.000
 • BG(74) bánh kem tặng bạn gái
  379.000
 • PN(46)
  750.000
 • BG(14) bánh kem tặng bạn gái
  315.000
 • BG(44) bánh kem tặng bạn gái
  395.000
 • SCL12 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL12
  380.000
 • HT2 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT2
  380.000
 • BT(10) bánh sinh nhật bạn trai
  315.000
 • BT(13) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • BT(25) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
 • BT(12) bánh sinh nhật bạn trai
  495.000
 • HT1 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT1
  350.000
 • HT30 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT30
  430.000
 • BG38 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG38
  430.000
 • G(62) bánh sinh nhật bé gái
  345.000
 • BG9 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG9
  580.000
 • BG43 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG43
  430.000
 • BG29 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG29
  400.000
 • G(24) Bánh kem gấu dâu
  345.000
 • G(54) bánh sinh nhật bé gái
  575.000
 • BG35 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG35
  510.000
 • BT5 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT5
  600.000
 • B(24) bánh sinh nhật bé trai
  395.000
 • BKR22
  BKR22
  600.000
 • B(18) bánh sinh nhật bé trai
  395.000
 • B(54) bánh sinh nhật bé trai
  535.000
 • B(55) bánh sinh nhật bé trai
  415.000
 • BT4 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT4
  530.000
 • B(43) bánh sinh nhật bé trai
  415.000
 • F(25) Bánh sinh nhật cha
  745.000
 • SCL18 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL18
  410.000
 • F(12) Bánh sinh nhật cha
  395.000
 • HT43 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT43
  430.000
 • SCL8 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL8
  420.000
 • HT12 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT12
  380.000
 • HT5 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT5
  400.000
 • SCL38 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL38
  400.000
 • BNT43 - Bánh Tầng
  BNT43
  1.350.000
 • BNT26 - Bánh Tầng
  BNT26
  1.600.000
 • BNT50 - Bánh Tầng
  BNT50
  1.350.000
 • HV25 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV25
  830.000
 • K(24) Bánh kem khai trương
  495.000
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  1.050.000
 • K(18) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • HV3 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV3
  900.000
 • HT(13) Hoa bó
  999.000
 • HT(16) Hoa bó
  649.000
 • HT(19) Hoa bó
  1.000.000
 • HT(17) Hoa bó
  800.000

Đánh giá

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers

1
Bạn cần hỗ trợ?