logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh in hình ảnh

Sắp xếp
 • HA7 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA7
  450.000
  (0)
 • HA13 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA13
  450.000
  (0)
 • HA15 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA15
  450.000
  (0)
 • HA17 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA17
  450.000
  (0)
 • HA19 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA19
  450.000
  (0)
 • HA24 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA24
  450.000
  (0)
 • BKB14 - Bánh Kem Bắp
  BKB14
  450.000
  (0)
 • HA6 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA6
  460.000
  (0)
 • HA9 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA9
  460.000
  (0)
 • HA11 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA11
  460.000
  (0)
 • HA12 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA12
  460.000
  (0)
 • HA20 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA20
  460.000
  (0)
 • HA1 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA1
  470.000
  (0)
 • HA21 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA21
  470.000
  (0)
 • HA2 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA2
  480.000
  (0)
 • HA3 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA3
  480.000
  (0)
 • HA5 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA5
  480.000
  (0)
 • HA10 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA10
  480.000
  (0)
 • HA14 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA14
  480.000
  (0)
 • BKB33 - Bánh Kem Bắp
  BKB33
  480.000
  (0)
 • SCL1 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL1
  530.000
  (0)
 • SCL32 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL32
  530.000
  (0)
 • HA18 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA18
  600.000
  (0)
 • HV18 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV18
  750.000
  (0)
 • HV20 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV20
  780.000
  (0)
 • HA8 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA8
  830.000
  (0)
 • HA16 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA16
  830.000
  (0)
 • HA22 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA22
  830.000
  (0)
 • HV10 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV10
  860.000
  (0)
 • HV13 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV13
  860.000
  (0)
 • HV14 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV14
  860.000
  (0)
 • HV21 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV21
  860.000
  (0)
 • HV22 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV22
  860.000
  (0)
 • HV25 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV25
  860.000
  (0)
 • HV3 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV3
  930.000
  (0)
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  1.080.000
  (0)

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Hoa tươi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên dịch vụ bánh kem hoa tươi sinh nhật giao toàn quốc!

1
Bạn cần hỗ trợ?