logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Sếp - Khách hàng - Công Ty

Sắp xếp
 • HA22 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA22
  800.000
 • HV25 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV25
  830.000
 • HV21 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV21
  830.000
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  1.050.000
 • HV3 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV3
  900.000
 • BNT50 - Bánh Tầng
  BNT50
  1.350.000
 • BNT43 - Bánh Tầng
  BNT43
  1.350.000
 • BNT33 - Bánh Tầng
  BNT33
  1.350.000
 • BNT28 - Bánh Tầng
  BNT28
  1.350.000
 • BNT27 - Bánh Tầng
  BNT27
  1.600.000
 • BNT26 - Bánh Tầng
  BNT26
  1.600.000
SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers