logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Hướng dẫn bảo mật

 • BTM15 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM15
  420.000
 • BKR11
  BKR11
  400.000
 • HT80 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT80
  430.000
 • BKR176
  BKR176
  430.000
 • BKR184
  BKR184
  430.000
 • BKR2
  BKR2
  420.000
 • BKR33
  BKR33
  420.000
 • BTM14 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM14
  420.000
 • TBG10 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG10
  410.000
 • TBG16 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG16
  440.000
 • TBG9 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG9
  420.000
 • HA18 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA18
  570.000
 • BKB1 - Bánh Kem Bắp
  BKB1
  450.000
 • TBG19 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG19
  430.000
 • TBG22 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG22
  440.000
 • BKB7 - Bánh Kem Bắp
  BKB7
  410.000
 • HT1 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT1
  350.000
 • HV20 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV20
  750.000
 • HT42 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT42
  380.000
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  1.050.000
 • HA15 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA15
  420.000
 • HA5 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA5
  450.000
 • HA20 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA20
  430.000
 • SCL22 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL22
  400.000
 • BG4 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG4
  400.000
 • BG20 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG20
  400.000
 • BG8 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG8
  650.000
 • BG21 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG21
  630.000
 • BG24 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG24
  630.000
 • BG37 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG37
  430.000
 • BG43 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG43
  430.000
 • BG11 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG11
  770.000
 • BT8 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT8
  730.000
 • BKR108
  BKR108
  600.000
 • BT25 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT25
  600.000
 • BT20 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT20
  400.000
 • BT16 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT16
  400.000
 • BT6 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT6
  400.000
 • BKR47
  BKR47
  600.000
 • BKR42
  BKR42
  700.000
 • BNT45 - Bánh Tầng
  BNT45
  950.000
 • BNT24 - Bánh Tầng
  BNT24
  800.000
 • BNT50 - Bánh Tầng
  BNT50
  1.350.000
 • BNT14 - Bánh Tầng
  BNT14
  1.050.000
 • BNT20 - Bánh Tầng
  BNT20
  830.000
 • BNT37 - Bánh Tầng
  BNT37
  1.030.000
 • BNT27 - Bánh Tầng
  BNT27
  1.600.000
 • BNT11 - Bánh Tầng
  BNT11
  900.000
 • BKB28 - Bánh Kem Bắp
  BKB28
  420.000
 • BKB25 - Bánh Kem Bắp
  BKB25
  600.000
 • BKB3 - Bánh Kem Bắp
  BKB3
  450.000
 • BKB15 - Bánh Kem Bắp
  BKB15
  430.000
 • BKB23 - Bánh Kem Bắp
  BKB23
  600.000
 • BKB9 - Bánh Kem Bắp
  BKB9
  450.000
 • BKB33 - Bánh Kem Bắp
  BKB33
  450.000
 • BKB34 - Bánh Kem Bắp
  BKB34
  430.000
 • BN712 - Hoa sinh nhật
  BN712
  830.000
 • BN830 - Hoa sinh nhật
  BN830
  630.000
 • BN934 - Hoa sinh nhật
  BN934
  620.000
 • BN735 - Hoa sinh nhật
  BN735
  600.000

Đánh giá

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers