logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Hướng dẫn bảo mật

Hotline:  0938861319

 

 • TBG19 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG19
  430.000
 • PN(33)
  345.000
 • PN(15)
  395.000
 • PN(12)
  815.000
 • BKB31 - Bánh Kem Bắp
  BKB31
  440.000
 • TBG3 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG3
  420.000
 • BG(43) bánh kem tặng bạn gái
  395.000
 • BG(74) bánh kem tặng bạn gái
  379.000
 • BT(11) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • SCL16 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL16
  350.000
 • HT14 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT14
  400.000
 • BT(23) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • BT(10) bánh sinh nhật bạn trai
  315.000
 • BT(14) bánh sinh nhật bạn trai
  495.000
 • BT(18) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • BT(27) bánh sinh nhật bạn trai
  295.000
 • BG46 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG46
  480.000
 • G(18) bánh sinh nhật bé gái
  395.000
 • BG32 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG32
  410.000
 • G(55) bánh sinh nhật bé gái
  675.000
 • G(14) bánh sinh nhật bé gái
  415.000
 • G(45) bánh sinh nhật bé gái
  495.000
 • G(39) bánh sinh nhật bé gái
  425.000
 • BG4 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG4
  400.000
 • B(52) bánh sinh nhật bé trai
  375.000
 • B(54) bánh sinh nhật bé trai
  535.000
 • B(14) bánh sinh nhật bé trai
  325.000
 • BKR148
  BKR148
  600.000
 • BT25 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT25
  600.000
 • B(13) bánh sinh nhật bé trai
  325.000
 • B(27) bánh sinh nhật bé trai
  395.000
 • BT34 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT34
  750.000
 • HT7 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT7
  400.000
 • HT25 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT25
  430.000
 • HT65 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT65
  450.000
 • SCL43 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL43
  410.000
 • F(24) Bánh sinh nhật cha
  495.000
 • SCL11 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL11
  400.000
 • SCL9 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL9
  420.000
 • SCL21 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL21
  390.000
 • BNT27 - Bánh Tầng
  BNT27
  1.600.000
 • K(26) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • K(27) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • K(16) Bánh kem hũ vàng khai trương
  455.000
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  1.050.000
 • K(22) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • BNT28 - Bánh Tầng
  BNT28
  1.350.000
 • K(17) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • HT(24) Hoa bó
  799.000
 • HT(29) Hoa bó
  800.000
 • HT(25) Hoa bó
  1.200.000
 • HT(30) Hoa bó
  1.499.000

Đánh giá

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

1
Bạn cần hỗ trợ?