logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh tặng bạn gái

Sắp xếp
 • BG(71) bánh kem tặng bạn gái
  BG(71)
  325.000
  (0)
 • PN(66)
  345.000
  (0)
 • BG(14) bánh kem tặng bạn gái
  345.000
  (0)
 • BG(15) bánh kem tặng bạn gái
  345.000
  (0)
 • BG(16) bánh kem tặng bạn gái
  345.000
  (0)
 • BG(63) bánh kem tặng bạn gái
  355.000
  (0)
 • PN(16)
  375.000
  (0)
 • PN(17)
  375.000
  (0)
 • PN(18)
  375.000
  (0)
 • PN(19)
  375.000
  (0)
 • PN(21)
  375.000
  (0)
 • PN(22)
  375.000
  (0)
 • PN(23)
  375.000
  (0)
 • PN(25)
  375.000
  (0)
 • PN(31)
  375.000
  (0)
 • PN(32)
  375.000
  (0)
 • PN(33)
  375.000
  (0)
 • PN(34)
  375.000
  (1)
 • PN(37)
  375.000
  (0)
 • PN(59)
  375.000
  (0)
 • PN(64)
  375.000
  (0)
 • BG(10) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (0)
 • BG(12) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (0)
 • BG(13) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (0)
 • BG(23) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (0)
 • BG(46) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (0)
 • BG(47) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (0)
 • BG(48) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (0)
 • BG(49) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (0)
 • BG(76) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
  (1)
 • BG(75) bánh kem tặng bạn gái
  379.000
  (0)
 • PN(13)
  405.000
  (0)
 • PN(30)
  405.000
  (0)
 • PN(42)
  405.000
  (0)
 • PN(43)
  405.000
  (0)
 • PN(47)
  405.000
  (0)
 • PN(50)
  405.000
  (0)
 • PN(52)
  405.000
  (0)
 • PN(54)
  405.000
  (0)
 • PN(56)
  405.000
  (0)
2 3 4 » ( 4 )

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Hoa tươi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên dịch vụ bánh kem hoa tươi sinh nhật giao toàn quốc!

1
Bạn cần hỗ trợ?