logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh tặng Mẹ

Sắp xếp
 • M(22) Bánh sinh nhật mẹ
  325.000
  (0)
 • M(32) Bánh sinh nhật mẹ
  325.000
  (0)
 • M(43) Bánh sinh nhật mẹ
  325.000
  (0)
 • M(18) Bánh sinh nhật mẹ
  345.000
  (0)
 • M(42) Bánh sinh nhật mẹ
  355.000
  (0)
 • M(15) Bánh sinh nhật mẹ
  375.000
  (0)
 • M(16) Bánh sinh nhật mẹ
  375.000
  (0)
 • M(19) Bánh sinh nhật mẹ
  375.000
  (0)
 • M(24) Bánh sinh nhật mẹ
  375.000
  (0)
 • M(36) Bánh sinh nhật mẹ
  375.000
  (0)
 • M(37) Bánh sinh nhật mẹ
  375.000
  (0)
 • M(38) Bánh sinh nhật mẹ
  375.000
  (0)
 • M(41) Bánh sinh nhật mẹ
  375.000
  (0)
 • M(17) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • M(25) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • M(30) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • M(33) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • M(34) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • M(35) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • M(40) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • M(48) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • M(49) Bánh sinh nhật mẹ
  405.000
  (0)
 • BTM12 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM12
  410.000
  (0)
 • BTM11 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM11
  420.000
  (0)
 • M(20) Bánh sinh nhật mẹ
  425.000
  (0)
 • M(21) Bánh sinh nhật mẹ
  425.000
  (0)
 • M(31) Bánh sinh nhật mẹ
  425.000
  (0)
 • M(39) Bánh sinh nhật mẹ
  425.000
  (0)
 • M(44) Bánh sinh nhật mẹ
  425.000
  (0)
 • BTM1 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM1
  430.000
  (0)
 • BTM2 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM2
  430.000
  (0)
 • BTM13 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM13
  430.000
  (0)
 • HT62 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT62
  430.000
  (0)
 • BKR11
  BKR11
  430.000
  (0)
 • BTM4 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM4
  440.000
  (0)
 • BKR187
  BKR187
  440.000
  (0)
 • BTM5 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM5
  450.000
  (0)
 • BTM6 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM6
  450.000
  (0)
 • BTM7 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM7
  450.000
  (0)
 • BTM14 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM14
  450.000
  (0)
2 » ( 2 )

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Hoa tươi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên dịch vụ bánh kem hoa tươi sinh nhật giao toàn quốc!

1
Bạn cần hỗ trợ?