logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh tặng Mẹ

Sắp xếp
 • BKR184
  BKR184
  430.000
 • BKR176
  BKR176
  430.000
 • BKR174
  BKR174
  430.000
 • BKR173
  BKR173
  480.000
 • BKR48
  BKR48
  420.000
 • BKR43
  BKR43
  530.000
 • BKR33
  BKR33
  420.000
 • BKR29
  BKR29
  430.000
 • BKR11
  BKR11
  400.000
 • BKR2
  BKR2
  420.000
 • BKR187
  BKR187
  410.000
 • HT80 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT80
  430.000
 • HT74 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT74
  430.000
 • HT62 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT62
  400.000
 • HT56 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT56
  430.000
 • BTM20 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM20
  440.000
 • BTM19 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM19
  440.000
 • BTM18 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM18
  450.000
 • BTM16 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM16
  430.000
  (1)
 • BTM15 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM15
  420.000
 • BTM14 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM14
  420.000
 • BTM13 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM13
  400.000
 • BTM12 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM12
  380.000
 • BTM11 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM11
  390.000
 • BTM10 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM10
  430.000
 • BTM9 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM9
  430.000
 • BTM7 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM7
  420.000
 • BTM6 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM6
  420.000
 • BTM5 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM5
  420.000
 • BTM4 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM4
  410.000
 • BTM3 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM3
  440.000
 • BTM2 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM2
  400.000
 • BTM1 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Mẹ
  BTM1
  400.000
SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers