logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh tặng bạn trai

Sắp xếp
 • BT(27) bánh sinh nhật bạn trai
  295.000
  (0)
 • BT(34) bánh sinh nhật bạn trai
  295.000
  (0)
 • BT(10) bánh sinh nhật bạn trai
  315.000
  (0)
 • BT(20) bánh sinh nhật bạn trai
  315.000
  (0)
 • BT(11) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(13) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(18) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(22) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(23) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(24) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(26) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(28) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(29) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(30) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(31) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(32) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(36) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(37) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(42) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • SCL16 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL16
  350.000
  (0)
 • HT1 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT1
  350.000
  (0)
 • BT(25) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(35) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • SCL12 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL12
  380.000
  (3)
 • SCL20 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL20
  380.000
  (0)
 • HT2 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT2
  380.000
  (1)
 • HT42 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT42
  380.000
  (0)
 • BT(17) bánh sinh nhật bạn trai
  395.000
  (0)
 • BT(19) bánh sinh nhật bạn trai
  395.000
  (0)
 • BT(38) bánh sinh nhật bạn trai
  395.000
  (0)
 • SCL17 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL17
  400.000
  (0)
 • SCL22 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL22
  400.000
  (0)
 • HT5 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT5
  400.000
  (0)
 • HT14 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT14
  400.000
  (0)
 • HT35 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT35
  400.000
  (0)
 • HT41 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT41
  400.000
  (0)
 • HT71 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT71
  400.000
  (0)
 • HT81 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT81
  400.000
  (0)
 • HT53 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT53
  410.000
  (0)
 • HT20 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT20
  420.000
  (0)
2 » ( 2 )

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

1
Bạn cần hỗ trợ?