logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh tặng bạn trai

Sắp xếp
 • BT(27) bánh sinh nhật bạn trai
  325.000
  (0)
 • BT(34) bánh sinh nhật bạn trai
  325.000
  (0)
 • BT(10) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(20) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
  (0)
 • BT(11) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(13) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(18) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(22) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(23) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(24) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(26) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(28) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(29) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(30) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(31) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(32) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(36) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(37) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • BT(42) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
  (0)
 • SCL16 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL16
  380.000
  (0)
 • HT1 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT1
  380.000
  (0)
 • BT(25) bánh sinh nhật bạn trai
  405.000
  (0)
 • BT(35) bánh sinh nhật bạn trai
  405.000
  (0)
 • SCL12 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL12
  410.000
  (3)
 • HT2 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT2
  410.000
  (1)
 • HT42 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT42
  410.000
  (0)
 • BT(17) bánh sinh nhật bạn trai
  425.000
  (0)
 • BT(19) bánh sinh nhật bạn trai
  425.000
  (0)
 • BT(38) bánh sinh nhật bạn trai
  425.000
  (0)
 • HT5 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT5
  430.000
  (0)
 • HT14 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT14
  430.000
  (0)
 • HT35 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT35
  430.000
  (0)
 • HT41 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT41
  430.000
  (0)
 • HT71 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT71
  430.000
  (1)
 • HT81 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT81
  430.000
  (0)
 • HT53 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT53
  440.000
  (0)
 • HT20 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT20
  450.000
  (0)
 • HT73 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT73
  450.000
  (0)
 • HA13 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA13
  450.000
  (0)
 • HA15 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA15
  450.000
  (0)
2 » ( 2 )

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Hoa tươi Nét Việt Bakery & Flowers

Cơ sở chính: Tiệm Bánh sinh nhật quận 1 - Ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Phường Đa kao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên dịch vụ bánh kem hoa tươi sinh nhật giao toàn quốc!

1
Bạn cần hỗ trợ?