logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh tặng bạn trai

Sắp xếp
 • BKB33 - Bánh Kem Bắp
  BKB33
  450.000
 • HA20 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA20
  430.000
 • HA15 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA15
  420.000
 • HA13 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA13
  420.000
 • HA5 - Bánh Kem Sinh Nhật In Hình Ảnh
  HA5
  450.000
 • HV20 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV20
  750.000
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  1.050.000
 • HT81 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT81
  400.000
 • HT73 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT73
  420.000
 • HT71 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT71
  400.000
 • HT70 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT70
  430.000
 • HT53 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT53
  410.000
 • HT51 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT51
  430.000
 • HT42 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT42
  380.000
 • HT41 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT41
  400.000
 • HT35 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT35
  400.000
 • HT30 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT30
  430.000
 • HT20 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT20
  420.000
 • HT14 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT14
  400.000
 • HT5 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT5
  400.000
 • HT2 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT2
  380.000
  (1)
 • HT1 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT1
  350.000
 • SCL28 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL28
  430.000
 • SCL22 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL22
  400.000
 • SCL20 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL20
  380.000
 • SCL17 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL17
  400.000
 • SCL16 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL16
  350.000
 • SCL12 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL12
  380.000
  (2)

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers