logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Thanh Toán - Bakerys.vn

Tài Khoản Thanh Toán Bakerys.vn

 

 • PN(54)
  375.000
 • TBG26 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG26
  430.000
 • TBG17 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG17
  430.000
 • PN(16)
  345.000
 • BKB8 - Bánh Kem Bắp
  BKB8
  410.000
 • BG(35) bánh kem tặng bạn gái
  375.000
 • TBG16 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bạn Gái
  TBG16
  440.000
 • BG(54) bánh kem tặng bạn gái
  379.000
 • BT(17) bánh sinh nhật bạn trai
  395.000
 • HT30 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT30
  430.000
 • BT(35) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
 • BT(25) bánh sinh nhật bạn trai
  375.000
 • HT70 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT70
  430.000
 • BT(18) bánh sinh nhật bạn trai
  345.000
 • HT42 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT42
  380.000
 • HT1 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT1
  350.000
 • BG35 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG35
  510.000
 • G(18) bánh sinh nhật bé gái
  395.000
 • BG2 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG2
  600.000
 • BG32 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG32
  410.000
 • G(36) bánh sinh nhật bé gái
  675.000
 • BG28 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG28
  440.000
 • G(49) bánh sinh nhật bé gái
  495.000
 • BG43 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Gái
  BG43
  430.000
 • BT3 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT3
  520.000
 • BT10 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT10
  580.000
 • BKR94
  BKR94
  600.000
 • BT13 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT13
  430.000
 • BT16 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT16
  400.000
 • BT31 - Bánh Kem Sinh Nhật Tặng Bé Trai
  BT31
  380.000
 • BKR148
  BKR148
  600.000
 • BKR24
  BKR24
  600.000
 • SCL38 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL38
  400.000
 • F(25) Bánh sinh nhật cha
  745.000
 • HT7 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT7
  400.000
 • HT62 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT62
  400.000
 • SCL12 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL12
  380.000
 • HT37 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT37
  420.000
 • HT58 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Tròn
  HT58
  420.000
 • SCL20 - Bánh Sinh Nhật Socola
  SCL20
  380.000
 • HV21 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV21
  830.000
 • BNT28 - Bánh Tầng
  BNT28
  1.350.000
 • BNT27 - Bánh Tầng
  BNT27
  1.600.000
 • HV25 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV25
  830.000
 • K(18) Bánh kem hũ vàng khai trương
  445.000
 • HV15 - Bánh Kem Sinh Nhật Hình Vuông
  HV15
  1.050.000
 • K(20) Bánh kem hũ vàng khai trương
  525.000
 • BNT33 - Bánh Tầng
  BNT33
  1.350.000
 • HT(12) Hoa bó
  969.000
 • HT(17) Hoa bó
  800.000
 • HT(22) Hoa bó
  849.000
 • HT(29) Hoa bó
  800.000

Đánh giá

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers

1
Bạn cần hỗ trợ?